Betingelser

Salgs- og leveringsvilkår

Gældende salgs- og leveringsvilkår når du handler med FreBas
Oktober 2015
1. Generelle bestemmelser
For alle aftaler mellem kunden og FreBas gælder nærværende vilkår.
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid på udstyr hos vores leverandører.
Der tages endvidere forbehold for trykfejl.
1.1 Ansvarsbegrænsninger
De følgende begrænsninger af FreBas's ansvar vedrører FreBas ansvar i forhold til kunden, herunder både FreBas´s mangelsansvar for de leverende produkter og ydelser og FreBas's produktansvar. Begrænsningerne finder dog ikke anvendelse, såfremt FreBas's ansvar som følge af præceptiv lovgivning, herunder produktansvarsloven og købeloven, ikke kan begrænses.
FreBas hæfter endvidere ikke for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring i et dansk opererende forsikringsselskab, medmindre FreBas's ansvar følger af ufravigelig dansk lovgivning.
FreBas’s ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige det af FreBas fra Kunden modtagne beløb for de af FreBas leverede ydelser og/eller produkter i en periode på 12 måneder forud for den eventuelt skadevoldende handling.
Skader, som kunden ønsker at gøre FreBas ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til FreBas indenfor rimelig tid.
1.2 Priser
Alle priser er inkl. moms og i danske kroner. Priserne er dagspriser. Alle aftaler indgås på dansk.
Priserne er kun gældende ved salg til kunder med bopæl i Danmark (omfattende Færøerne og Grønland).
FreBas forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår uden varsel.
Pris- og vilkårsændringer på gebyrer fastsat af GLS og NETS (tidligere PBS) og øvrige service partnere kan gøres gældende over for kunden straks fra det tidspunkt, hvor prisændringen fra GLS og NETS (tidligere PBS) og øvrige service partnere træder i kraft i forhold til FreBas.
1.3 Betaling
Betaling på FreBas.dk kan foretages med:
- Dankort
- eDankort
Ved betaling med debit- eller kreditkort, hæves beløbet altid først på dit kort, når varerne reelt afsendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet og alle oplysninger omkring transaktionen behandles af PCI godkendt betalingsgateway.
Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder FreBas sig ret til at opkræve et gebyr på 100 kr. per fremsendt rykkerskrivelse og beregner sig morarenter i henhold til renteloven. Er det skyldige beløb ikke afregnet efter fremsendelse af 2 rykkerskrivelser, samt et inkassovarsel, overdrages sagen uden yderligere varsel til vores advokat for inkassobehandling.
Vores betalingsgateway understøtter kun TLS (Transport Layer Security) - og herved ikke dens forgænger SSL (Secure Sockets Layer). SSL er basalt set en sikkerhedsprotokol, der ligesom TLS krypterer de oplysninger, som bliver sendt til og fra betalingsgateway, men på en mere sikker måde.
Windows XP og Internet Explorer 6 understøtter ikke TLS, vælg derfor bankoverførsel som betaling for en bestilling eller kontakt os.
1.4 Ordrebekræftelse
Ved gennemført ordre vil Kunden modtage en ordrebekræftelse, sendt til den af kunden angivne e-mail adresse. Kunden kan altid følge ordrestatus, på GLS track-and-trace.
1.5 Levering
FreBas bestræber sig på at sende varerne samme dag som ordren modtages. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor ske indenfor 1-3 hverdage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Levering af varer fra FreBas anses for sket, når kunden har fået varen overdraget fra GLS.
Levering sker via GLS. Eventuelle omkostninger til fragt afholdes af kunden ved betaling for gennemført ordre. Fragtomkostninger oplyses altid tydeligt inden ordren afgives og godkendes.
1.6 Installation
Det er kundens ansvar, at udstyret installeres korrekt efter forholdene i den relevante bolig. På FreBas.dk findes der en vejledning til installation samt udførlige guides.
Kunden bærer selv ansvaret, såfremt en ændring af forholdene i den relevante bolig påvirker installationens/udstyrets funktion.
1.7 Reklamationsret 
Der ydes 2 års reklamationsret på udstyr købt hos FreBas.
Kunden kan reklamere over udstyr, der har fejl eller mangler, som var til stede, da udstyret blev købt. Kunden skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Reklamation afgivet indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, betragtes altid som sket indenfor rimelig tid.
Reklamation skal i alle tilfælde ske senest to år efter varens overgivelse til kunden.
Skulle der mod forventning vise sig mangler ved udstyret under reklamationsperioden, repareres dette vederlagsfrit på vort eller producentens værksted eller udskiftes med nyt. FreBas er alene forpligtet til at reparere eller udskifte udstyret inden for en rimelig frist, og kan ikke pålægges et videregående ansvar end dette.
Skade på udstyr som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, forkert installation foretaget af kunden eller misbrug fra kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
1.8 Anvendelse af reklamationsretten 
Ved anvendelse af reklamationsretten skal kunden vedlægge en erklæring der beskriver udstyrets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, samt kopi af faktura/kvittering for køb.
I tilfælde af reklamation skal udstyret returneres til FreBas, Nørre Alle 73, Strib, 5500 Middelfart, Danmark. Det er ikke muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.
Ved udnyttelses af dine 14 dages returret, betaler du selv fragten retur til os.
1.9 Afbestillinger 
Ønsker kunden at afbestille eller annullere en afgivet bestilling, skal det ske ved, at ordrebekræftelsen, som kunden har modtaget pr. e-mail, returneres til kontakt@frebas.dk med teksten "Afbestilling" indsat i emnefeltet. Afbestilling skal ske hurtigst muligt og senest inden kl. 10:00 dagen efter, at bestillingen er foretaget. Såfremt udstyret er afsendt fra FreBas, skal kunden blot afvise modtagelsen af pakken fra GLS.
Du har 14 dages fuld returret hos FreBas gældende fra leveringsdato.
Fortrydes købet skal udstyret være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Udstyret skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som ved overdragelsen. Hvis udstyret ikke returneres i væsentlig samme stand, ansættes udstyrets værdi skønsmæssigt af FreBas ud fra en mulig salgsværdi og differencen mellem den oprindelige salgsværdi og den estimerede salgsværdi vil blive udbetalt til kunden. Omkostninger ved at returnere udstyret i forbindelse med fortrydelse påhviler kunden.
1.10 Returnering ifm. udøvelse af fortrydelsesretten
Ved returnering forefindes følgende to måder hvorpå kunden kan returnere udstyret:
• Kunden kan afvise at modtage udstyret fra GLS. I så fald skal kunden gøre GLS opmærksom på, at de straks skal returnere udstyret til FreBas.
• Kunden kan vælge at modtage udstyret fra GLS og inden for fristen på 14 dage fra modtagelse af udstyret meddele FreBas at fortrydelsesretten benyttes. Udstyret skal sendes højest 14 dage efter at fortrydelsesretten er meddelt til os. I denne sammenhæng skal kunden vedlægge en kopi af fakturaen for det købte udstyr.
Udgifter til returnering afholdes af kunden. Varerne skal være i original emballage. Beløbet kunden får refunderet er den sum som kunden har betalt for udstyret inkl. eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med fremsendelse af udstyret til kunden, senest 14 dage efter udstyret er os i hænde. Tilbagebetalingen vil ske på det kort eller konto købet er foretaget fra.
Har udstyret været brugt og fortrydelsesretten påråbes, foretages konkret vurdering af udstyret, og den sum der returneres reduceres i forhold til udstyrets stand, da udstyrets skal kunne sælges til anden forbruger som brugt, med reduceret pris.
Udstyret skal returneres til FreBas, Nørre Alle 73, Strib, 5500 Middelfart, Danmark med teksten ”Returnering”. Det er ikke muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.
2. Support og service 
FreBas yder kundesupport alle hverdage mellem kl. 09:00-15:00.
Via FreBas.dk er det altid muligt at finde support til installation og brugen af produkterne samt finde de mest gængse spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af vores produkter.
2.1 Reparationer og ændringer i tilslutningsform
Kunden bør regelmæssigt afprøve udstyret, så kunden ved, at produktet fungerer som den skal, samt sikre batteri tilstand i diverse alarmer, sensorer og detektorer. Batteriskift samt omkostninger til batterier påhviler kunden.
Ændringer i tilslutningsform, installation m.v., som følge af kundens eget ønske eller 3. part så som offentlige myndigheder eller kundens forsikringsselskab udføres for kundens regning.
Reparationer eller udskiftning af produkter som følge af f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnet m.v. udføres for kundens regning.
I tilfælde af fejl og mangler ved udstyret indenfor reklamationsperioden og hvor FreBas har erkendt ansvaret for fejlen eller manglen, sørger FreBas for at produktet afhentes af GLS eller anden service partner. Når det defekte udstyr er modtaget, forsøges dette repareret før returnering. Såfremt reparation ikke er mulig erstatter FreBas udstyret med nyt.